Nu kan du gå på Gjerndrup Friskole helt fra 0. til 9. klasse

 

LAD_1857

 

Fra skoleåret 2015/2016 afrunder vi vores grundskoleforløb med en 9. klasse.

Samtidig ændrer vi skemastruktur, der vil betyde at vi kan tilbyde langt bedre mulighed for koncentreret indlæring og fordybelse i det lærte stof. Vi vi forlænge undervisningstimen til 60 minutter og udvide onsdagen således at vi bruger hver anden onsdag til kl. 15.00 til at omsætte det teoretiske tillærte stof til praksis og udført viden.

9. klasse skal også have et tæt tilknytningsforhold til erhvervslivet via praktikforløb. Desuden arbejder vi på at få et samarbejde i gang med en Nordtysk skole, som kan blive en udvekslingsskole.