1. skoledag

 

1. skoledags dato varierer fra år til år, men fremgår af kalenderen for skoleåret.

Skoledagen varer fra 8.00 til 11.30. Vi starter med fællessamling i gården og synger  ”I østen stiger solen op” – og vi skal synge alle vers. Herefter byder vi velkommen til nye elever. De præsenteres af de respektive klasselærere eventuelt sammen med deres forældre.

Herefter går vi i gymnastiksalen hvor der er Fortælling og Fadervor. Vi synger  ”August Cha Cha”. Såfremt der er børn, der har fødsesldag på dagen, bliver de fejret med en tur på skamlen. Fødselsdagene fra sommeren igennem fejres de efterfølgende dage.

Så synger vi en sang mere og går ud i klasserne, hvor eleverne skal have skema mm. Dette foregår ca. fra  9.15 – 10.15. Den sidste halve time af dette tidsrum er uden forældre. Forældrene kan imens tage noget kaffe og boller og snakke sammen.

Ca. fra 10.45 er der aktiviteter og lege i kernegrupperne.

Når klokken nærmer sig 11.30 samles vi og siger farvel og tak for den første skoledag.

Fødselsdage

fødselsdag i salen

Alle elever fejres på deres fødselsdag ved at flaget hejses for dem i skolegården, mens vi synger ” I østen stiger solen op”. Derefter kommer eleven op på skamlen til morgensamling og fortæller lidt om hvordan morgenen har været samt hvordan resten skal foregå.

Weekend farvel

Hver fredag sluttes af med at alle elever og ansatte samles i skolegården omkring flagstangen med hinanden i hænderne. Derefter råbes der GOD WEEKEND.

Høst og loppemarked

2. lørdag i september er hvert år afsat til det store Høst & loppemarked på Gjerndrup Friskole. Her samles hele skolen om at lave en fantastisk dag, med loppesalg, boder, tombolaer og en masse andre aktiviteter. Dagen sluttes af med en stor fællesspisning i teltet. Dagen er en skolelørdag for børnene og tæller med i antallet af skoledage og der er derfor også mødepligt. Alle forældre forventes også at deltage på en eller anden måde.

Musical

musical

 

Hvert år opføres der Musical på Friskolen. Musicalen opføres af 6. – 8. klasse. Her får alle elever prøvet grænser af når der skal optrædes og synges. Der er 2 offentlige forestillinger og sluttes af med finaleforestilling for forældre og skolesøgende søskende.

Julegudstjeneste og Påskegudstjeneste

 

påskegudstjeneste 2015

 

Sidste dag inden juleferie og sidste dag inden påskeferie er der gudstjeneste i Brørup Gamle Kirke. Til julegudstjenesten opfører 2. klasse et krybbespil. Alle forældre og bedsteforældre opfordres til at deltage disse dage. Det er en hyggelig tradition, hvor vi samles på skolen først for at køre i samlet flok til kirken. Bagefter samles vi igen på skolen og får boller, kaffe, the og saft. En lille historie bliver der også fortalt. Som afslutning på påskegudstjenesten holder eleverne påskeægsjagt på skolen, inden vi samles om flagstangen og ønsker god ferie.

Atletikdag

Hvert 2. år (i lige kalenderår) i maj/juni afholdes en atletikdag på skolen. Eleverne møder i idrætstøj og har forskellige idræts aktiviteter hele dagen. Eleverne deles op i hold på tværs af klasserne. Nærmere orientering om dagen gives i Fredagsnyt et par uger i forvejen.

Sidste skoledag

Skoledagen varer fra 8.00 til 11.30 og det er 9. klasse står for dagen.  I dagene op til sidste skoledag, er garderoberne blevet ryddet for alt og eleverne har afleveret bøger.

Kl. 11.00 samles vi i salen og synger ”Det er så svært at sige farvel” og ”Ferie, Ferie, Ferie”.

Derefter klappes de elever der rejser ud, ved at alle børn i fællesskab danner en smal gang, som afgangseleverne skal gå igennem og på den måde siger vi farvel og god vind. Til slut samles vi alle i rundkreds om flagstangen, med hinanden i hænderne og siger god sommerferie.