Ferieplan for skoleåret 2019/20

Feriedage:

Skolestart: Tirsdag den 13. august
Efterårsferie: 12. oktober – 20. oktober, begge dage inkl.
Juleferie: 21. december – 5. januar, begge dage inkl.
Vinterferie: 8. februar – 16. februar, begge dage inkl.
Påskeferie: 4. april-13. april, begge dage inkl.
Bededagsfri: Fredag d. 8. maj
Kr. Himmelfartsferie: 21. maj – 24. maj, begge dage inkl.
Grunlovsdag: Fredag den 5. juni
Fridag: Fredag d. 12. juni
Pinseferie: Mandag den 1. juni
Første sommerferiedag: Fredag den 26. juni
Skolestart 2020/21: Tirsdag den 11. august

Anderledes skolepligtige dage i løbet af skoleåret 2019/20

Introdage: 13.-16. august: onsdag: 8.00 – 11.30, torsdag 8.00-13.45
fredag: 8.00 – 13.00
Høstemnedage: 12.-14. september: onsdag og torsdag: 8.00 -13.45
fredag: 8.00 – 13.00
Høst og loppemarked: Lørdag d. 14. september: 9.00 – 15.30
Skolernes motionsdag: Fredag d. 11. oktober: 8.00 – 13.00
Musical: 3. februar-7. februar : mandag til torsdag: 8:00 -13.45
fredag: 8.00 – 13.00
Juleafslutning: Fredag d. 20. december: 8.00 – 11.30
Emneuge: 11. maj-15. maj: fredag: 8.00-13.00,
mandag til torsdag: 8.00 – 13.45,
Påskeafslutning: Fredag d. 3. april: 8.00-11.30

 

Idrætsdag:                        Torsdag den 4. juni: 8.00 – 13.00

Lejrtur  0. – 6. klasse:    9. juni – 11. juni

Fridag:                               12. juni

Emneuge :                        11. maj – 15. maj: 8.00-13.45

Udtro-dage:                      23. juni – 24. juni: tirsdag 8.00-13.45

 

Der ud over vil der i 7., 8. & 9. klasse komme rejser mv, som er angivet på hver de to klassers årsplaner.