Ferieplan for skoleåret 2021/22

Feriedage:

Skolestart: Tirsdag den 10. august
Efterårsferie: 16. oktober – 24. oktober, begge dage inkl.
Juleferie: 23. december – 3. januar, begge dage inkl.
Vinterferie: 12. februar – 20. februar, begge dage inkl.
Påskeferie: 9. april – 18. april, begge dage inkl.
Bededagsfri: Fredag d. 13. maj – 15. maj, begge dage inkl.
Kr. Himmelfartsferie: 26. maj – 29. maj, begge dage inkl.
Grunlovsdag: Søndag den 5. juni
Fridag: Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni
Pinseferie: Mandag den 4. juni – 6. juni, begge dage inkl.
Første sommerferiedag: Lørdag den 25. juni
Første skoledag:

Anderledes skolepligtige dage i løbet af skoleåret 2021/22

Introdage: 11. – 12. august
Emnedage:  17. januar – 21. januar, begge dage incl.
Skoledag:
Skolernes motionsdag: 15. oktober
Juleafslutning: 22. december
Musical: 17. januar – 21. januar, begge dage incl.
Påskeafslutning: 8. april
Emneuge:

 

Idrætsdag:

Lejrtur  0. – 6. klasse: 30. maj – 1. juni, begge dage incl.

Udtro-dage: 22. – 23. juni

Der ud over vil der i 7., 8. & 9. klasse komme rejser mv, som er angivet på hver de to klassers årsplaner.