Ferieplan for skoleåret 2018/19

Feriedage:

Skolestart: Onsdag d. 8. august
Efterårsferie: 15. oktober – 19. oktober, begge dage inkl.
Juleferie: 22. december – 4. januar, begge dage inkl.
Vinterferie: 11. februar – 15. februar, begge dage inkl.
Påskeferie: 15. april-22. april, begge dage inkl.
Bededagsfri: Fredag d. 17. maj
Kr. Himmelfartsferie: 30. maj – 31. maj, begge dage inkl.
Pinseferie: Mandag d. 10. juni
Første sommerferiedag: Torsdag den 27. juni
Skolestart 2019/20: Mandag den 12. august

Anderledes skolepligtige dage i løbet af skoleåret 2018/2019

Introdage: 8.- 10. august: onsdag: 8.00 – 11.30, torsdag 8.00-13.45
fredag: 8.00 – 13.00
Høstemnedage: 5.-7. september: onsdag og torsdag: 8.00 -13.45
fredag: 8.00 – 13.00
Høst og loppemarked: Lørdag d. 8. september: 9.00 – 15.30
Skolernes motionsdag: Fredag d. 12. oktober: 8.00 – 13.00
Musical: 4. februar-8. februar : 8:00 -13.45
Juleafslutning: Fredag d. 21. december: 8.00 – 11.30
Emneuge: 10. maj-16. maj: fredag: 8.00-13.00,
mandag til torsdag: 8.00 – 13.45,
Påskeafslutning: Fredag d. 12. april: 8.00-11.30

 

Idrætsdag:                        Onsdag den 29. maj: 8.00 – 13.00

Lejrtur  0. – 6. klasse:    4. juni – 6. juni

Emneuge :                        1o. maj – 16. maj: 8.00-13.45

Udtro-dage:                      24. juni – 25. juni: tirsdag 8.00-13.45

 

Der ud over vil der i 7 & 8. klasse komme rejser mv, som er angivet på hver de to klassers årsplaner.