På forældremøderne mødes vi også.

 

2 gange årligt indkaldes til forældremøder i klasserne. Da vi praktiserer 2 lærere klasseledelse, vil de to forældremøder altid foregå sammen med naboklassen, således begge klasselærere kan fortælle om deres fælles arbejde med de to årgange. Vi forventer at forældrene, en eller begge, deltager i møderne og at man bidrager til at udvikle fællesskabet i klasserne.

Ved disse forældremøder vil der typisk blive talt om “klasseting”, mens skole/hjem samtalerne drejer sig om det enkelte barn. Det er også på forældremøderne, der aftales klassearrangementer, nyvalg af forældreråd og orienteres om arrangementer, der skal være eller har været for klassen.

Vi prioriterer højt at holde levende og beskrivende forældremøder, der kan give de forældre, der ikke har mulighed for at komme og deltage på en hverdag i klassen, et indblik i hvor klassen er, fagligt og socialt og hvilke nye tiltag der er undervejs.

Vi lytter naturligvis også til forældrenes tanker, ideer og bekymringer og prøver i samarbejde at nå frem til gode løsninger, der videreudvikler det enkelte barn og klassen som helhed.

 

gode venskaber

Vi anser det som vigtigt at forældrene medvirker til at skabe fællesskaber i klassen og ikke blot tænker på smalle venskaber for deres eget barn.