I hver klasse vælges der hvert år nye medlemmer af Forældrerådet. Forældrerådet sørger for at arrangere 1 – 2 klassearrangementer/ture.

Disse arrangementer er at stor betydning for klassens samlede sociale velbefindende. Når også forældrene arbejder sammen om sociale ting for hele kassen, styrkes klassens sociale sammenhold og dermed den enkeltes elevs trivsel. Gjerndrup Friskole forventer at forældrene i alle klasser deltager aktivt i det forældrerådet arrangerer.