På Gjerndrup Friskole vægter vi faglig koncentration og fordybelse. Vi vil gerne at eleverne oplever en sammenhæng mellem forskellige fag og at de bliver fortrolige med anvendelsen af de enkelte fag som en del af en helhed. Det skal give praktisk mening, at lære de forskellige fag, som eleverne har i løbet af deres skolegang.

Derfor har vi i år lavet et såkaldt ”7-skema”. I ”7-skemaet” har eleverne på skift det sammen fag mandag, tirsdag og onsdag morgen fra 9.00 – 9.45 samt hele onsdagen. Derved opnås mulighed for at koncentrere et fag samt fordybe sig i det på en kunstnerisk/praktisk måde om onsdagen. Disse ”7-skema”-fag skifter fra uge til uge, og fagene vil optræde flere gang henover året – nogle fag oftere end andre.

Samtidig optræder de sammen fag på hvert eneste almindelige skema, ”S-skema”, som eleverne har hver anden uge. For at vide hvilket fag, der kommer i ”7-skemaet”, er der lavet en årsplan, som har indskrevet hvilket fag, der kommer hvornår.

Hvis man vil vide mere om vores skemastruktur og indholdet af det, er man altid velkommen til at kontakte skolen.