Vi vægter samarbejdet med hjemmet meget højt.

 

Intet er så værdifuldt som et respektfuldt, ærligt og oprigtigt samarbejde med hjemmet. Vi lærere får lov til at tage vare på det dyrebareste en familie har: deres barn/børn. Med stor respekt for det fælles arbejde vi siger ja til, når et barn optages og meldes ind på Gjerndrup Friskole, går vi til skole/hjemsamtalerne. Vi gør vores bedste for at beskrive barnet i forhold til dets udvikling, udfordringer og dets potentialer. I samarbejde med forældre belyser vi barnets aktuelle situation og fortæller, hvor vi ser muligheder for at udvikle og udvide barnets kompetencer.