Procedure ved optagelse af nye elever:

 

På Gjerndrup Friskole har vi en fast procedure ved optagelse af nye elever.

Hvis I ønsker, at jeres barn skal gå på Gjerndrup Friskole, skal I kontakte skolelederen og aftale et møde. På mødet vil skolelederen fortælle jer om vores skole og spørge ind til jeres bevæggrunde for et skoleskifte for jeres barn.

Hvis I fortsat er interesserede, og hvis skolelederen ser en mulighed for et kommende samarbejde, aftales endnu et møde, hvor I – denne gang sammen med jeres barn – mødes med barnets eventuelle kommende klasselærer(e).

Efter dette møde vurderer vi om jeres barn passer ind i den klasse, I søger optagelse i, og om Gjerndrup Friskole er den rigtige skole for jer og jeres barn. Herefter kontaktes I indenfor et aftalt tidsrum, og hvis begge parter samtykker i at indgå et fremtidigt samarbejde, er jeres barn optaget på Gjerndrup Friskole.

Denne procedure følges hver gang, vi optager nye elever. Det er vigtigt for os at værne om den faglige og sociale trivsel i klasserne, og det er ud fra disse parametre, vi vurderer kommende elever.

Ovenstående procedure omfatter ikke de børn, der indskrives før skolestart eller de børn, der optages i vores førskoleordning. Ønsker I jeres barn indmeldt eller skrevet på venteliste inden barnet når skolealderen, skal I henvende jer til skolens kontor.

Hvis I har spørgsmål til vores optagelsesprocedure eller andre spørgsmål vedrørende optagelse på Gjerndrup Friskole, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte os.