Tilsyn på de Frie Grundskoler er fastlagt af en bekendgørelse

 

Bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende på en fri grundskole starter således:

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

I medfør af § 9 b, stk. 4 og 5, § 9 c, stk. 4, og § 9 d, stk. 5, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 3. juli 2009, som ændret ved lov nr. 589 af 26. juni 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Valg af tilsynsførende

§ 1. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor forældrekredsen skal vælge en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn med de forhold, der er nævnt i § 9 a, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Forældrekredsen kan på mødet i stedet for at vælge tilsynsførende beslutte at anmode kommunalbestyrelsen i skolekommunen om at udpege en eller flere personer til at føre tilsyn med de forhold, der er nævnt i stk. 1.

På Gjerndrup Friskole har forældrekredsen valgt Heidi Slominski som tilsynsførende. Heidi Slominski er til daglig skoleleder på Skodsborg skole, og har derfor gennem sit arbejde der,  indgående kendskab til folkeskolens arbejde og niveau, som vores friskole “skal stå mål med”, som det beskrives i friskoleloven.

Hvert skoleår besøger Heidi skolen i 3 – 5 dage, hvor hun kommer alle klasserne og fagene igennem. På baggrund af det Heidi der iagttager og taler med lærerene om, udfærdiger hun en tilsynsrapport, som fremlægges ved årets generalforsamling og efterfølgende lægges op her på hjemmesiden.