PRISLISTE 1. august 2019

 

Bemærk: Der betales for 11. måneder (juli måned betalingsfri)

Skolepenge
1. barn (0. – 9. klasse)

1.418,-

2. barn (0. – 9. klasse)

1.418,-

Øvrige børn gratis skolepenge
SFO
0. – 3. klasse

682,-

4. – 9. klasse (ikke tilskudsberettiget)

1.000,-

Frøsnapper ordning Pr. måned i 4 måneder (marts, april, maj, juni)

2.100,-

TAXA ordning
0. – 9. klasse Såfremt man er tilmeldt SFO er TAXA gratis på skoledage.

633,-

Vinterkørsel (oktober – marts) Pr. mdr. i 6 måneder (oktober – marts)

633,-

Andet
Indmeldelsesgebyr Engangsbeløb

1.000,-

Gebyr manglende PBS tilmelding Månedligt til tilmelding er registreret

150,-

Gebyr for sen betaling skolepenge Pr. måned

300,-

Når dit barn bliver indmeldt på Gjerndrup Friskole, skal du betale et gebyr på 1.000 kr.
Når Gjerndrup Friskole modtager indmeldelsesgebyret, reserverer vi pladsen til dit barn det ønskede skoleår.
Vi tilbagebetaler ikke indmeldelsesgebyret, hvis dit barn alligevel ikke gør brug af sin plads på Gjerndrup Friskole.
Såfremt der ikke er plads til dit barn i det skoleår du ønsker, eller dit barn af andre årsager ikke optages på Gjerndrup Friksole, tilbagebetales gebyret.
Indmeldelsesgebyret er et administrationsgebyr.

Ved udmeldelse af såvel Friskolen som SFO gælder, at det skal ske med 3 måneders varsel til den 1. i en måned, på et fra Friskolen udleveret dokument.

Ved afgang fra 9. klasse, afsluttes dette med en projektopgave og der afholdes dimissionsfest, hvor man får udleveret sin projekttilbagemelding. Her er man automatisk udmeldt pr. 1/8, som er der selve skoleåret går til.

Bliver der ikke en 9. klasse det efterfølgende skoleår, er processen den samme for 8. klassen der derved bliver afgangsklassen dette år.

I de ældste årgange har vi obligatoriske udenlandsture, disse er placeret i skoleforløbet så de bidrager til, at skabe et sammenhold og en forståelse for hinanden i den pågældende klasse, som klasselæren kan arbejde videre med i arbejdet med de unge mennesker. Derfor vil disse udenlandsrejser være for den blivende klasse, så stopper et barn umiddelbart efter vil vedkommende ikke deltage på rejsen.

Og så et afsnit om det at stoppe midt i ens skoleforløb. Hvor vi som skole gerne inden det kommer så vidt, vil have en dialog om, hvorfor der ønskes at skifte skole, og hvad skole/hjem samarbejdet kan gøre bedre. Besluttes det at udmelde barnet, er det vigtigt at overveje at flytte sit barn i forbindelse med en større ferie, dvs. Juleferien eller sommerferien, for at tage hensyn til både barnet og klassen,. Så afbrækkene igennem skoleåret bliver så få som muligt for begge parter. Og vi vil opfordre til en god dialog med klasselæren, så det sker så hensynsfuldt som muligt.

En erfaring vi gerne vil dele, er at det med fordel er en forældrebeslutning, og at barnet ikke inddrages før end der er en plan for forløbet, og de voksne omkring barnet både på skolen og i hjemmet, siger de samme ting.  På den måde opleves et skifte ikke så voldsomt for barnet, og det efterlader ikke klassens børn med følelsen af ”ikke at være gode nok”.

Kontakt skolens kontor for udlevering af en udmeldelsesblanket.

Gældende pr. august 2019

BUS:

Skolens nuværende kontakt er Blåvandshuk Turisttrafik som kører buskørslen på skolen.
I forbindelse med denne ændring, har vi opdateret retningslinjerne for buskørsel på Gjerndrup Friskole, så dette stemmer overens med både busselskab og skolens ønske om buskørsel.
Fra sommerbusplanen pr. 1.4.2019, vil der være faste busstoppesteder i byerne.
Der er faste ruter, hvor ruterne er med faste afgang/ankomst tider.
Har man behov for plads på flere ruter, betales der fuld pris for 1. plads og ½ pris for 2. plads.

Vær opmærksom på chaufførernes telefon nr., kun skal bruges ved ændring af afhentning om morgenen, og til Lene ved forespørgsel om legeaftaler.

Ris eller ros modtages gerne af busudvalget i bestyrelsen på mail: bus@gjerndrupfriskole.dk

 • Der skal tilmeldes bus enten for hele året eller kun for vinterperioden. Oversigten over tilmeldte er at finde på intra fra 15. februar – 1. marts og 15. august – 1. sep. Og tilmelding og framelding skal ske senest d. 1. marts og 1. september.
 • Hvis en elev udmeldes af skolen, opsiges busaftalen med 3. måneders varsel.

 

 • Første bus torsdag og fredag gælder kun for elever indenfor Brørup by, dvs. alle øvrige elever kommer med anden bus.
 • Elever, der går ud af SFO’en efter 3. klasse, slettes automatisk af buslisten. Det er derfor nødvendigt at melde sig på listen senest d. 15. juni hvis eleverne i kommende 4. klasse skal med bussen efter sommerferien. Der kommer en mail til kommende 4. klasses forældre om dette.

 

 • Elever, der bor udenfor Brørup byskilt, skal give den enkelte buschauffør besked,
  Lene tlf. 40600340, Gitte tlf. 61372148, Henning tlf. 20253582 gerne aftenen inden eller senest kl. 6.30 om morgenen, hvis ikke de skal med bussen i skole.

 

 • SFO børn kommer med bussen på to forskellige tidspunkter om dagen, alt efter hvilken rute de bor på – det valgte tidspunkt skal dog være det samme tidspunkt uge efter uge. For nogle ruter er der kun mulighed for en afgang om dagen, og fredag er der kun en afgang.
  Ved ændringer f.eks. sygdom, afhentning eller andet fravær, skal SFO have direkte besked.
 • Der mulighed for at komme med skolekammerater hjem, forudsat at der er plads i bussen, det er vigtigt at huske at spørge Lene (buschauffør) først, da det kun er Lene der kan afgøre om der er plads til det.
 • Aflæsnings og opsamlingspunkter for et barn ligger fast, hvis barnet skal det stå af et andet sted, for at lege med en kammerat, skal der gives besked til buschaufføren via sms.

 

 • Ved akut behov for at ændre noget ved dit barns bustid kontaktes Lene Sørensen tlf. 40600340, og herefter skal man også give SFO-personalet besked.

 

 • Elever der bor mindre end 3 km fra Gjerndrup Friskole er ikke berettiget til buskørsel.

 

 • Der kan ikke reserveres faste pladser i bussen.
  Er man ikke tilmeldt bussen, er det ikke muligt at komme med bussen.