Kristendomsundervisningen, 1. – 3. klasse.

Den første kristendomsundervisning består af enkle fortællinger fra den bibelske historie, først og fremmest formidlet gennem fortælling og gennem billeder.

I de enkelte timer skal der være mulighed for, at nutid og fortid mødes i en livsnær og aktuel kristendomsundervisning.

Det er vigtigt, at fagligheden er knyttet sammen med fortællingen.

Gennem fortællingen konfronteres barnet med nogle grundlæggende vilkår for alt menneskeliv overhovedet.

Menneskers liv udfolder sig i en række spændingsfelter mellem modsætninger.

Fortællingen bidrager til at gøre børnene “kloge på livet”.

Undervisningen omfatter:

 • Bibelske fortællinger (kristendommens tilblivelse)
  • Fortællinger om Jesus
  • Fortællinger af Jesus
  • Liv og lærdom på Jesu tid
 • Kristendommens historie.
 • Kristendom og nutid.
 • Almenmenneskelige grundspørgsmål.
 • Etiske problemer.
 • Symboler og tegn.
 • Kunst og tro.

 

Kristendomsundervisningen, 4. klasse.

Undervisningsforløbet er tilrettelagt dels som en uddybning og dels som en fortsættelse af ”Den første kristendomsundervisning.” Der bygges videre herfra.

Desuden er det hensigten, at tidligere og nuværende elementer af indhold i faget historie vil danne paralleller kronologisk og indholdsmæssigt og dermed bidrage til en større forståelse.

Fortællestilen videreføres og eleverne møder desuden det faglige indhold via: læsning, billeder, samtaler, diskussioner, salme- læsning og sang m.m.

En vigtig hensigt med faget er, at eleverne udvikler deres evne til at se tilværelsen i et bredere perspektiv, der rækker ud over dem selv, når der arbejdes med livsspørgsmål.

Undervisningen kan omfatte:

 

 • Kristendommens indførelse i Danmark.
 • Hvem var de første kristne i Danmark(repetition).
 • Hvad er kristendom?

Forståelse heraf søges opnået ved hjælp af bl.a. udvalgte begreber, symboler,

kunstneriske udtryk, eks.: kalkmalerier, ritualer og helgenlegender.

 

 • Kristendommens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng.
 • Da Danmark var katolsk.
 • Paven og styringen fra Rom.
 • Klostre og kirker.
 • Lære om den religiøse side af livet i middelalderens Danmark.
 • Reformationen og Martin Luther.

 

Endvidere behandles under emnet etik og livsfilosofi begreber som:

 • Retfærdighed/uretfærdighed,
 • rig/fattig, tro/tvivl,
 • tillid/mistillid,
 • kærlighed/had.
 • Omsorg og solidaritet.
 • Skyld og tilgivelse.
 • Samtale om hvad det vil sige at være menneske, relationer mellem mennesket og naturen samt finde eksempler på sammenhænge mellem normer og værdier m.m.

 

Kristendomsundervisningen, 5. klasse.

 

Kristendomsundervisningen omfatter:

Etik og tro, som bliver gjort aktuel for eleverne igennem samtaler, ud fra elevernes nutid.

Der arbejdes ud fra elevernes nuværende tilværelse, hvor der skal relateres til andre normer og værdier.

Der arbejdes med tekster fra både det ny og det gamle testamente, og eleverne skal lære forskellighederne mellem disse.

Dette kan ske igennem tekster fra disse, hvor der også arbejdes med opbygningen af biblen.

Der arbejdes med kristendommens tilblivelse, udvikling og dens nuværende udseende.

Undervisning kan omfatte:

 • Tro og overtro: Snak om hvad tro er for eleverne.
 • Forskelle i tro og overtro: Tekster om hvad tro er for forskellige mennesker, sat i forhold til elevernes egen definition.
 • Udviklingen i trosspørgsmålet igennem tiden.
 • Etik, moral og normer: Hvilke normer, moral og etisk tilgang har eleverne selv. Sætte forskellige normer og fra andre kristne grupper, og sætte det i forhold til elevernes.
 • Hvad vil rigtig og forkert sige?
 • Bibelske fortællinger:
 • Tekster fra det gamle testamente.
 • Tekster fra det ny testamente.
 • Hvilke forskelle er der mellem det ny og det gamle testamente.
 • Opbygning af biblen, historier og evangelister.
 • Der arbejdes med betydningen af de bibelske historier.
 • Kristendommens historie: Snakke om det gamle testamente. Betydningen af det gamle testamente i dag, set i forhold til andre religioner.
 • Tekster om kristendommens udvikling.
 • Luther og hans teser.
 • Katolicismens og den protestantiske kirkes opbygning.
 • Tekster og samtaler om reformationen.
 • Hvordan ser kristendommen ud i dag, de forskellige grene.
 • Hvad betyder kristendommen for samfundet og den enkelte elev.

 

Kristendomsundervisningen i 6. – 9. klasse tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål.

 

På 8. og 9. klassetrin organiseres undervisningen som periodiseret undervisning, og hvor det er muligt i sammenhæng med andre fag eksempelvis dansk, historie og samfundsfag.