Vi støtter op, hvor der er brug for støtte

 

Ca. en gang hver måned har vi besøg af fagpersoner fra Vejen kommune, – skolepsykolog, sundhedspelejerske, socialrådgiver og evt. talepædagog eller andre, til et såkaldt Fællesfaglige forebyggelsesmøder, hvor skolen kan få sparring i forhold til enkeltelever og deres trivsel. På baggrund heraf kan vedtages handlinger, indsatser eller blot øget fokus på særlige områder. Altsammen for at komme tidligt i gang med en forebyggende indsats. Forældrene deltager også. Det er også muligt for forældre at træffe skolepsykologen, Marin, eller sundhedsplejersken, Ane, for en samtale, hvis der er noget, man bekymrer sig om vedr. ens barn.

Du kan læse mere om Vejen kommunes arbejde med tidlig indsats i Handleguide.