IT-politik for Gjerndrup Friskole

 

Skolen har et antal pc’er til specialundervisning, til indskolingen, hvor det ikke forventes, at de har deres egen.

For disse pc’er samt andet IT – udstyr gælder det:

Skolens IT-udstyr skal benyttes på en fornuftig og ansvarlig måde, idet beskadigelser af udstyret kan være til gene både for dig selv og alle andre brugere af IT-udstyret. Eventuelle mangler og fejl ved IT-udstyret meddeles til den IT-ansvarlige på skolen.

Pc’er eller andet IT-udstyr (mus, tastatur m.v.) må ikke flyttes fra deres oprindelige placering medmindre der er indgået en aftale med læreren.

Programmer

Alle programmer på skolens IT-udstyr er underkastet licensbestemmelser, hvorfor de ikke må kopieres. Det er kun IT-ansvarlig, der må foretage installation af programmer på skolens pc’er. Derfor vil pc’erne i videst muligt omfang være ’låste’, således at det kun er IT-ansvarlig, der kan installere på disse. IT-ansvarlig kan dispensere for dette.

Det er ikke tilladt selv at installere spil eller andre programmer. Det er kun tilladt at anvende de programmer, som IT-ansvarlig har installeret. Hvis du er i tvivl om lovligheden af programmer eller data, så spørg IT-ansvarlig.

Det er ikke tilladt at downloade eller opbevare mp3 musik, originale programmer, spil, videofilm, hackerprogrammer eller lignende på skolens IT-udstyr.

Brug af PC

Brugerne må ikke foretage ændringer i program- og systemopsætninger på pc’erne. IT-ansvarlig vil sørge for rutinemæssigt at nedlæse og ajourføre programmer på pc’erne, således at pc’ernes funktionalitet er intakt. Ønsker man at gemme sine data, skal det ske på brugerens personlige drev eller USB-pinde.

Når man er færdig med at arbejde med pc’en, skal man logge sig ud til ’standard-login-billedet’. Efter sidste lektion (typisk kl. 15.00) slukkes pc’erne efter brug.

Der må ikke forekomme dokumenter eller filer på skolens pc’er/bærbare indeholdende truende anstødelige, pornografiske, racistiske eller af obskøn karakter.

Brug af printere

Der må ikke ændres på printernes konfigurationer. Udskrivning af print jobs sker typisk til den printer, der står i lokalet.

Udskrivning til printer er ressource-tungt. Derfor skal udskriftmængden begrænses mest muligt. Det gør sig i særdeleshed gældende for farveprinterne.

Data

En brugers programmer og data betragtes som denne brugers ejendom – svarende til private papirer. Læsning eller kopiering af en brugers programmer/data fra IT-systemer og netværk må kun ske med ejerens tilladelse.

Med mellemrum tages der sikkerhedskopi af alle data lagret på serveren. Der tages ikke sikkerhedskopi af data på pc’ens harddisk.

Det er brugerens pligt, at sørge for at rydde op på brugerens personlige drev – af hensyn til skolens samlede lagerkapacitet. Dvs. at man skal slette alle dokumenter, databaser, billeder m.v. som ikke skal bruges længere.

Kommunikation med andre IT-systemer

Kommunikation mellem skolens IT-system og andre IT-systemer må kun ske via de kommunikationsprogrammer og –linier, der er installeret på skolens netværk af IT-ansvarlig.

Ved udsendelse af data (fx mail og news) på netværk skal afsenderen identificere sig. Afsendelse af generelle beskeder, hilsener og lignende til andres skærme er generende og derfor ikke tilladt.

Forsøg på at bryde skolens eller andre organisationers sikkerhedssystemer er ikke tilladt. Tilegnelse af andres brugerrettigheder eller anvendelse af andres IT-ressourcer er brugstyveri.

Hærværk og chikane af andre brugere

Det er ikke tilladt at anvende programmer, der kan få andres maskiner til at genstarte, overtage styringen over fremmede pc’er eller lignende.

 

Tilslutning af andet udstyr, herunder bærbare pc’er

Der må ikke tilsluttes udstyr til skolens netværk udover bærbare pc’er. Man må gerne tilkoble sin egen bærbare pc til skolens trådløse net. Det er ligeledes tilladt i udvalgte lokaler at tilkoble sin egen bærbare på skolens kablede net. Der må ikke være installeret fildelingsprogrammer som fx Limewire o.lign. på den bærbare computer, og der skal være installeret antivirus og nyeste Windows opdateringer.

Virus

Virus kan ødelægge/slette dine data, forhindre maskinen i at logge på nettet m.m. For din egen skyld: Test dine USB nøgler for virus med anti-virussoftware. Er du i tvivl om hvordan det skal gøres, så kan du kontakte IT-ansvarlig.

Har du mistanke om, at en PC er inficeret med virus, så meld det straks til IT-ansvarlig.

Husk at oplyse pc nummer, som kan findes på pc’en.