Gjerndrup Friskole

Skolens opgave er at være med til at udvikle ”det hele menneske”. Ud fra dette menneskesyn vægter vi den faglige og den alsidige personlige udvikling lige højt.

Skolens opgave er at lære eleverne udfoldelse, aktivitet, kreativitet, dans, sang, glæde, hensyntagen og respekt for hinanden.

 
Værdier

Læs om Gjerndrup Friskoles værdier

Tilmelding

Tilmeld dit barn på Gjerndrup Friskole