Gjerndrup Friskole og børnehaven Uglebo

Gjerndrup Friskole og børnehaven Uglebo  udvikler det hele menneske. Derfor vægter vi den faglige og den personlige udvikling lige højt.

Skolens opgave er at lære eleverne udfoldelse, aktivitet, kreativitet, dans, sang, glæde, hensyntagen og respekt for hinanden.

 
Værdifuld hverdag

Læs om Gjerndrup Friskoles værdier

Tilmelding

Tilmeld dit barn på Gjerndrup Friskole