Gjerndrup Friskole

 

Skolens opgave er at være med til at udvikle ”det hele menneske”. Ud fra dette menneskesyn vægter vi den faglige og den alsidige personlige udvikling lige højt.

Skolens opgave er at lære eleverne udfoldelse, aktivitet, kreativitet, dans, sang, glæde, hensyntagen og respekt for hinanden.

Udover at undervise efter ministeriets gældende regler, vægter vi, at alle elever undervises i billedkunst, musik og engelsk fra børnehaveklassen til 9.klasse. Eleverne undervises ligeledes i tysk fra 5.klasse.

Ved den daglige fællessamling er sangen, fadervor, fortællingen og de fælles oplevelser skolens samlingspunkt, der styrker nærværet og respekten for fællesskabet og den enkelte.