PRISLISTE 1. august 2023

 

Bemærk: Der betales for 11. måneder (juli måned betalingsfri) Børnhavebetaling i 12 måneder

Alle priser indeksreguleres hvert år til august

Skolepenge Der er 3 måneders skriftlig opsigelse.
1. barn (0. – 9. klasse) pr. måned kr.

1.568,-

2. barn (0. – 9. klasse) pr. måned kr.

1.568,-

Øvrige børn: Skolepenge gratis
SFO Der er 3 måneders skriftlig opsigelse.
0. – 3. klasse

754,-

4. – 9. klasse (ikke tilskudsberettiget)

1.100,-

Børnehave Fuldtidsplads i 12 måneder 1950,-
  Læs om regler for friplads
Frøsnapperordning Priser som Børnehave

1.950,-

Skolebus
0. – 9. klasse Såfremt man er tilmeldt SFO eller Frøsnapper er  bus gratis på skoledage.

Der er 3 måneders opsigelse.

748,-

Vinterkørsel (oktober – marts) Pr. mdr. i 6 måneder (oktober – marts)

748,-

Lejrskole(r) 0. – 6. klasse indlandsture 400,-
7. – 9. klasse udlandsture. 2.400,-
Andet
Indmeldelsesgebyr Engangsbeløb

1.000,-

Gebyr manglende PBS tilmelding Månedligt til tilmelding er registreret ved PBS. kr.

150,-

Gebyr for sen betaling skolepenge Pr. måned kr.

300,-

Når dit barn bliver indmeldt på Gjerndrup Friskole, skal du betale et gebyr på 1.000 kr. Herefter reserverer vi pladsen til dit barn det ønskede skoleår.

Indmeldelsesgebyret er et administrationsgebyr og refunderes ikke. Såfremt der ikke er plads til dit barn i det skoleår, du ønsker, eller dit barn af andre årsager ikke optages på Gjerndrup Friksole, refunderes gebyret.

Ved udmeldelse af såvel Friskolen, buskørsel som SFO gælder, at det skal ske med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Ved udmeldelse af Friskolen anvendes en særlig blanket, som udleveres af kontoret.