OPTAGELSE AF NYE ELEVER:

Kom og mød børn og voksne på Gjerndrup Friskole ved et uforpligtende besøg, hvor du kan få en snak med vores skoleleder, Sigbjørn Sørensen.

Book et besøg på skolen her, eller ring på tlf. 75384402, tast 1 for kontor. Her kan du også opskrive dit barn på venteliste, I bliver kontaktet året inden skolestart.

 

 

OPTAGELSE PÅ VENTELISTE TIL BØRNEHAVE

Skriv dit barn op i god tid til en plads i børnehaven. Find indmeldelsespapirer her.

Kom gerne og besøg os og få en snak med børnehavens leder eller medarbejdere.

 

SKOLESKIFT TIL GJERNDRUP FRISKOLE:

Hvis I ønsker at jeres barn skal gå på Gjerndrup Friskole, eller høre mere, kan I kontakte skolelederen og aftale et møde. På mødet vil skolelederen fortælle jer om vores skole og spørge ind til jeres bevæggrunde for et skoleskifte for jeres barn.

Hvis I fortsat er interesserede, og hvis skolelederen ser en mulighed for et kommende samarbejde, aftales endnu et møde, hvor I – denne gang sammen med jeres barn – mødes med barnets eventuelle kommende klasselærer(e).

Efter dette møde vurderer vi om jeres barn passer ind i den klasse, I søger optagelse i, og om Gjerndrup Friskole er den rigtige skole for jer og jeres barn. Herefter kontaktes I indenfor et aftalt tidsrum, og hvis begge parter samtykker i at indgå et fremtidigt samarbejde, er jeres barn optaget på Gjerndrup Friskole.

Det er vigtigt for os at værne om den faglige og sociale trivsel i klasserne, og det er ud fra disse parametre, vi vurderer kommende elever.

Ovenstående procedure omfatter ikke de børn, der indskrives før skolestart eller de børn, der optages i vores førskoleordning. Ønsker I jeres barn indmeldt eller skrevet på venteliste inden barnet når skolealderen, skal I henvende jer til skolens kontor.

Hvis I har spørgsmål til vores optagelsesprocedure eller andre spørgsmål vedrørende optagelse på Gjerndrup Friskole, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte os.

PRISLISTE 1. AUGUST 2022

 

Bemærk: Der betales for 11. måneder (juli måned betalingsfri)

Alle priser indeksreguleres hvert år til august

Skolepenge Der er 3 måneders skriftlig opsigelse.
1. barn (0. – 9. klasse) pr. måned kr.

1.530,-

2. barn (0. – 9. klasse) pr. måned kr.

1.530,-

Øvrige børn: Skolepenge gratis
SFO Der er 3 måneders skriftlig opsigelse.
0. – 3. klasse

736,-

4. – 9. klasse (ikke tilskudsberettiget)

1.100,-

Børnehave Fuldtidsplads i 12 måneder 1850,-
  Læs om regler for friplads
Frøsnapperordning Priser som Børnehave

1.850,-

Skolebus
0. – 9. klasse Såfremt man er tilmeldt SFO eller Frøsnapper er  bus gratis på skoledage.Der er 3 måneders opsigelse.

730,-

Vinterkørsel (oktober – marts) Pr. mdr. i 6 måneder (oktober – marts)

730,-

Lejrskole(r) 0. – 6. klasse indlandsture 250,-
7. – 9. klasse udlandsture. 2.300,-
Andet
Indmeldelsesgebyr EngangsbeløbIndmeldelsesgebyret er et administrationsgebyr

1.000,-

Gebyr manglende PBS tilmelding Månedligt til tilmelding er registreret ved PBS. kr.

150,-

Gebyr for sen betaling skolepenge Pr. måned kr.

300,-

Når dit barn bliver indmeldt på Gjerndrup Friskole, skal du betale et gebyr på 1.000 kr.
Når Gjerndrup Friskole modtager indmeldelsesgebyret, reserverer vi pladsen til dit barn det ønskede skoleår.
Vi tilbagebetaler ikke indmeldelsesgebyret, hvis dit barn alligevel ikke gør brug af sin plads på Gjerndrup Friskole.
Såfremt der ikke er plads til dit barn i det skoleår du ønsker, eller dit barn af andre årsager ikke optages på Gjerndrup Friksole, tilbagebetales gebyret.

Ved udmeldelse af såvel Friskolen, buskørsel som SFO gælder, at det skal ske med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Ved udmeldelse af Friskolen anvendes en særlig blanket, som udleveres af kontoret.