Sundhedsplejens servicetilbud på skolerne

skoleåret 2016-17

 

 vejen-kommune

Sundhedsplejens vision er at fremme sundhed og trivsel hos børn, unge og deres familier.

Målet er:

At yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats

  • At styrke det enkelte barn til at mestre egen sundhed
  • At styrke og forbedre indsatsen overfor børn og unge med særlige behov
  • At rådgive og hjælpe barnet og familien, ved at være opmærksom på vilkår/sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, skolen og fritiden.
  • At være opmærksom på, hvis barnet ikke trives og iværksætte tiltag herfor.
  • At samarbejde med barnet/den unge, forældrene og skolen samt nødvendige tværfaglige samarbejdspartnere.

Elever i 0.kl., 5.kl. og 8.kl. tilbydes en sundhedssamtale:

Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i besvarelsen af spørgeskema fra skolesundhed.dk (eller tilsvarende), og er en samtale om barnets/den unges sundhed, trivsel og udvikling, og egne muligheder i forhold til dette.

Desuden tilbydes måling af højde og vægt, synsprøve og vurdering af holdning.

I 0.kl. og 8. kl. tillige en høreprøve.

Elever i 1. kl. tilbydes måling af højde og vægt mhp. at følge børnenes vækst.

Elever i 3. kl. tilbydes undervisning i ”SundhedsVejen”, (2 dage af ca. 2 x 45 min). 1. dag om håndhygiejne og toiletadfærd. 2. dag i et af følgende emner: mad og energi til kroppen, personlige grænser, eller styrker og selvværd.

Piger i ca. 4.kl., tilbydes undervisning om menstruation ca. 45 min, når elever, lærer eller forældre henvender sig.

Elever i 5.kl., 8.kl. tilbydes undervisning i et sundhedsrelateret emne (ca. 2 x 45 min.) på klassen. Planlægges i samråd med klasselæreren. 6.kl. tilbydes undervisning, hvis elever eller lærere henvender sig.

Ved behov tilbydes yderligere samtaler, undersøgelser og vejledning i samarbejde med eleven, forældre og skolen.

Sundhedsplejen er praktiksted for sundhedsplejestuderende og sygeplejestuderende.

 

Sundhedsplejersken træffes:

Elever, forældre, skolen og tværfaglige samarbejdspartnere er velkomne til at kontakte sundhedsplejersken. Det er muligt at få rådgivning og vejledning i forhold til elevernes sundhed og trivsel. Og ved behov få foretaget synsprøve eller høreprøve.

Sundhedsplejersken deltager i ”Åben Anonym Rådgivning”. Datoer annonceres på skolens intra.

Derudover er I velkomne til at indtale en besked på sundhedsplejerskens telefon, via skoleintra, mail, sms eller via skolen.

 

ane

Hilsen fra Ane Teuchler, sundhedsplejerske,

mobil: 30 17 08 86,

mail: awt@vejen.dk

eller via postbakke på skolens personalerum.