Udførlig beskrivelse af elevens faglige og sociale standpunkt

 

I skoleåret 2014/2015 blev der indført elevplaner for hver elev og for hvert fag den elev har.

Disse elevplaner bliver offentliggjort til forældrene umiddelbart forinden skole/hjemsamtalen. På den måde kan forældrene forud for mødet orientere sig i hvor deres barn har udfordringer og hvor det har overskud. Dette kan give anledning til en uddybende samtale med lærerene på skolen/hjem mødet. Elevplanerne vil forud for hvert nye skole/hjem møde blive opdateret med den udvikling eleven har gennemgået siden sidst.