1. skoledag

 

1. skoledags dato varierer fra år til år, men fremgår af kalenderen for skoleåret.

Skoledagen varer fra 8.00 til 11.30. Vi starter med fællessamling i gården og synger  ”I østen stiger solen op” – og vi synger alle vers. Herefter byder vi velkommen til nye elever,
der præsenteres af deres klasselærer.

Herefter går vi i gymnastiksalen. Såfremt der er børn, der har fødselsdag på dagen, bliver de fejret.
Elever der har haft fødselsdag i sommerferien fejres de efterfølgende dage.

Når klokken nærmer sig 11.30 samles vi og siger farvel og tak for den første skoledag.

Fødselsdage

fødselsdag i salen

Alle elever fejres på deres fødselsdag ved at flaget hejses for dem i skolegården, mens vi synger ” I østen stiger solen op”. Derefter kommer eleven op på skamlen til morgensamling og fortæller lidt om hvordan morgenen har været samt hvordan resten skal foregå.

Weekend farvel

Hver fredag er der en ½ times fredagssang i salen, hvorefter alle elever  og ansatte samles i skolegården omkring flagstangen med hinanden i hænderne. Her råbes der GOD WEEKEND, og alle har nu fri.

Sensommermarked

2. lørdag i september er hvert år afsat til det store Høst & loppemarked på Gjerndrup Friskole. Her samles hele skolen om at lave en fantastisk dag, med loppesalg, boder, tombolaer og en masse andre aktiviteter. Dagen sluttes af med en stor fællesspisning i teltet. Dagen er en skolelørdag for børnene og tæller med i antallet af skoledage og der er derfor også mødepligt. Alle forældre forventes også at deltage på en eller anden måde.

Musical

musical

 

Hvert år opføres der Musical på Friskolen. Musicalen opføres af 6. – 8. klasse. Her deltager alle elever når der skal optrædes og synges. Der er 2 offentlige forestillinger og sluttes af med en forestilling for forældre og skolesøgende søskende.

Julegudstjeneste og Påskegudstjeneste

 

påskegudstjeneste 2015

 

Sidste dag inden juleferie og sidste dag inden påskeferie er der gudstjeneste i Brørup Gamle Kirke. Til julegudstjenesten opfører 2. klasse et krybbespil. Alle forældre og bedsteforældre opfordres til at deltage disse dage. Det er en hyggelig tradition, hvor vi samles på skolen først, for at køre i samlet flok til kirken. Bagefter samles vi igen på skolen og får boller, kaffe, the og saft. En lille historie bliver der også fortalt. Som afslutning på påskegudstjenesten leder eleverne efter påskeæg rundt på skolens grund inden vi mødes om flagstangen og ønsker hinanden en god påskeferie.

Atletikdag

Hvert år i maj/juni afholdes en atletikdag på skolen. Eleverne møder i idrætstøj og har forskellige idræts aktiviteter hele dagen. Eleverne deles op i hold på tværs af klasserne.

 

Sidste skoledag

Skoledagen varer fra 8.00 til 11.30 og det er afgangsklassen, der står for dagen. I dagene op til sidste skoledag, er garderoberne blevet ryddet for alt og eleverne har afleveret bøger.

Som afslutning på dagen danner alle elever der ikke rejser en smal gang ude i skolegården, som afgangseleverne bliver klappet ud igennem. På den måde siger vi farvel og god vind til disse elever. Til slut samles vi alle i rundkreds om flagstangen, med hinanden i hænderne og siger god sommerferie.