Gjerndrup Friskole følger Fælles Mål for folkeskolen og de vejledende læseplaner for det enkelte fag. Dertil kommer, at undervisningen præges af en kreativ-musisk tilgang gennem børnenes skolegang, samt at undervisningen ofte henlægges i alternative ‘rum’ såsom emneuger, ekskursioner, rejser og ud i den skønne natur, der omgiver skolen. Alt det kan du læse mere om for fagene i menuen til venstre.

 

Undervisningsplaner for fagene følger beskrivelser og vejledninger på Emu.dk