Natur/teknikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål.

Desuden lægges der på skolen vægt på følgende områder:

  • At arbejde på tværs af klasserne for at skabe en motiverende undervisning.
  • Autentisk undervisning, der er stærk præget af praktiske eksempler.
  • At bruge vores lokalområde i undervisningen ved relevante emner.
  • At bestræbe os på at inddrage alle sanser i vores undervisning.