Håndarbejdsundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål.

 

4. klasse har som forberedelse til de praktiske fag (håndarbejde, sløjd og hjemkundskab) ugentlige timer i faget Håndværksfag.

Faget er obligatorisk i 5. og 6. klasse.

Endelig tilbydes det som valgfag i 7., 8. og 9. klasse.