Sløjdundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål.

 

Der arbejdes hovedsagligt med træ (tørret og frisk).

Der lægges i undervisningen vægt på at eleverne får kendskab til de forskellige værktøjers funktion og anvendelses muligheder.

Der lægges vægt på den skabende proces, fra ide til færdigt produkt.

Der tages i undervisningen hensyn til elevernes individuelle ønsker og ideer med hensyn til produkt og matrialevalg.

Der arbejdes ikke med metal.