Velkommen til Gjerndrup Friskoles SFO 

Værdigrundlag for SFO

Det er vigtigt, at børnene føler sig trygge. Tryghed skabes ved, at der er et fast, engageret og anerkendende personale, der hjælper og støtter børnene, samt giver sig tid til at lytte, når der er behov. Vi har fokus på fællesskabet og det frie rum.

Naturens betydning i SFO

Vi er i naturen hver dag, da vi mener at det er vigtigt at børnene har den mulighed at bruge deres sanser bedre. De udforsker mulighederne i legen, ved eks. en leg i sandkassen – en traktor kan mange ting, som de allerede ved, men måske kunne den også bruges til at køre ting på lossepladsen. Eller hvad sker der, når jeg hopper ned fra træet, eller hvor højt tør jeg kravle op?

De afprøver i naturen deres motorik og deres kunnen til at lære nyt. Også selve fundamentet for læring styrkes, fordi alle veje er åbne, kroppen er på arbejde og sansemotorikken dermed også. Her læres gennem flere kanaler, “med hånd og ånd”, som Grundtvig formulerede det. Oversat til nutidigt sprog betyder det, at børn lærer bedst ved at se, opleve, røre og være – f.eks. i naturen. Ved at være udendørs opnår vi også, at børnene bevæger sig mest muligt, så vi får sundere, klogere og gladere børn.

Dagens gang i SFO

Vi har morgenpasning. Vi åbner kl. 6.30, hvor vi stille og roligt  starter dagen med at spise morgenmad eller lege. Børnene skal selv have noget morgenmad med.

Om eftermiddagen åbner SFO alt efter hvornår børnene får fri fra skole. Her er der mulighed for at deltage i de forskellige aktiviteter, der er planlagt eller de kan lege deres egen lille leg. Fredag har vi den tradition at børnene må have deres egen iPad med.

Vi har et gammelt selvbygget halmhus, som er vores værksted, hvor der er mulighed for at male eller lave noget i træ.Vi har også et “bålhytte” med brændeovn hvor vi kan lege. Vi har også gode boldbaner, hvor der kan spilles forskellige boldspil, eller gode fælles lege.

Vi har “Cafe pause” ca. kl. 13.45 og for 0. og 1. klasse, kl. 14.00 for 2. og 3. klasse, hvor børnene bliver opfordret til at spise deres medbragte eftermiddagsmad. Der stilles vand på bordene og børnene opfordres til at huske at drikke.

Forældresamarbejde

Vi lægger stor vægt på at have et godt forældresamarbejde og skabe en god og oprigtig dialog omkring jeres barns trivsel og (udvikling) her i SFO. Det er vigtigt, at I kommer til os med det, der bekymrer jer omkring jeres barn, så vi kan blive opmærksomme og drage omsorg så hurtigt som muligt. Intet er forkert at spørge om. Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt. Vi arbejder med “primærpædagog”, det vil sige, at der er en fast pædagog der har ansvaret for at være opmærksom på hvordan jeres barn trives.

Beskeder

For at vi kan bruge tiden optimalt sammen med børnene er det vigtigt, at I sender sms’er inden kl. 11.00. I må også gerne sende dem om aftenen, hvis det passer jer bedre, så ser vi den om morgenen.

Nyttige oplysninger

Åbningstider:

Morgen: Fra kl. 6.30 – kl. 8.00

Eftermiddage: mandag + tirsdag kl. 13.30 – kl. 16.30, onsdag  kl. 14.00 – kl. 16.30, torsdag kl. 13.15 – kl. 16.30, fredag kl. 12.30 – kl. 15.30.

Beklædning

Husk tøj, der passer til årstiden. Vi er meget ude, så det er vigtigt med varmt tøj – især om vinteren. Godt med skiftetøj, det er rart for dit barn.

Bus efter SFO

Mandag – tirsdag kører bussen fra skolen kl. 14.25 og kl. 15.25.

Onsdag kl.15.10 og kl. 15.35 torsdag kl. 13.25 og kl. 15.25, fredag kl. 12.40 og kl. 13.10

Se mere om dette under punktet taxa-busordningen her på hjemmesiden.

Ansatte

Trine Søberg, Ruben Christensen, Majken Svoldgaard, Dorthe Krag Møller

Adresse

Surhavevej 31, 6650 Brørup

Tlf.: 23 49 93 48