Undervisning

Tidlig musik- og sprogundervisning

musik og sprog

Allerede når de små Frøsnappere (førskoleelever) starter 1. marts, får de musikundervisning af skolens musiklærer.  Og når de kommer i 0. klasse får de også den første engelskundervisning. Gennem rim, remser, sang og sanglege udvikler de små elever deres sprogører og får gennem disse enkel og legende undervisningsforløb en forståelse for at vi kan kommunikere på forskellige sprog og at det jo slet ikke er svært :-)

Når de så bliver 5. klasses elever får de også tyskundervisning og herfra fortsætter det skoleforløbet ud. Sprogundervisningen, som al anden undervisning på Gjerndrup Friskole, er obligatorisk for alle elever.

 

IT i undervisningen

pc i uv

 

Fra 4. klasse skal eleverne have deres egen pc, så de har mulighed for at medbringe den til undervisningsbrug. De yngste d.v.s. 4. og 5. klasse, behøver ikke medbringe den hver dag, men blot når de har en aftale med deres lærere om det.

De ældste elever, fra 6. til og med 9. klasse, skal hver dag medbringe deres computer, da de kan forvente at skulle bruge den til den daglige undervisning.

De ældste elever vil desuden kunne forvente at deres opgaver og kommunikation foregår på skolens intra, hvorfor de også der forventes at være logget in og dagligt orienterer sig om deres opgaver og i deres beskeder.

Når vi har lavet denne ordning, er det fordi det digitale medie vinder mere og mere indpas i vores hverdag og eleverne skal derfor lære at bruge det og udnytte de ressourcer, der ligger i det. Dette oplever vi er nyttigt for dem selv så længe de er på Gjerndrup Friskole, men også i forhold til deres fremtidige skolegang, hvor de jo også vil møde IT som et vigtigt redskab i hverdagen.

Alle elever har adgang til Office 365,så længe de går på Gjerndrup Friskole.
For installering af Office 365 skal man kontakte skoles sekretær, Anette Madsen, for at få en midlertidig kode.