Mobiltelefon regler Gjerndrup Friskole

Mobilpolitik på Gjerndrup Friskole

  • Fællesskab
  • Bevægelse
  • Udeleg
  • Læring
  • Kreativitet

På Gjerndrup Friskole vægter vi ovenstående højt. I frikvartererne indgår vores elever i udeleg og fællesskab på tværs af alder og klassetrin. Legen giver luft til hjernen og øger læringen og koncentrationen – både mens de leger, og når de efterfølgende deltager i undervisningen. Vi ønsker at skabe et fristed fra den digitale verden, som er en del af de fleste børns øvrige hverdag.

Mobiltelefoner (samt evt. tablets, som skal bruges i undervisningen) afleveres i klassen om morgenen og udleveres igen efter endt skoledag.

Vi vil fortsat bruge mobiltelefoner og tablets som et digitalt redskab, hvor det giver mening.

Ovenstående gælder også for SFO-tiden.