At være friskoleforældre

 

Som friskoleforældre er du/ I med til at skabe Gjerndrup friskole. Det betyder, at alle støtter og hjælper til med at sikre at Gjerndrup friskole forsat er en god skole for jeres børn.

Som friskoleforældre forventer og håber vi at du:

 • Deltager aktivt i dit barns skolegang:
  Du har (med)ansvar for, at dit barn er klar til at modtage undervisning: dvs. at du snakker med dit barn om hvordan man opfører sig i undervisningen og deltager i skolen. Herunder også at dit barn får hjælp til lektier, læsning og er forberedt til skoledagen.
 • Støtter op om arrangementer på skolen:
  Generalforsamling, rigets tilstand, sensommermarked mm.
 • Hjælper til med praktiske opgaver:
  Arbejdsopgaver, forældrerengøring, sensommermarked mm.
 • Indgår i bestyrelses- og udvalgsarbejde:
  Her kan du få indflydelse på Gjerndrup friskole nu og i fremtiden.

 

Kulturen på Gjerndrup friskole

Du er som forælder altid velkommen på skolen: til en kop kaffe på lærerværelset, at deltage i dit barns undervisning og dermed også føre tilsyn med skolen. Derudover er der en række hverdagsritualer og arrangementer, som du, som forælder, bliver en del af:

 • Morgensang, fredagssang og ”1-2-3 god weekend”
  Hver morgen kl.8-8.30 er der morgensang, som forældre er velkomne til at deltage i – her fejres dit barn også med Gjerndrup friskoles egen fødselsdagssang.
  Fredage kl.12.30-13 synger vi weekenden i gang og runder af i sluttet ring om flagstangen og ønsker hinanden god weekend.
 • Sensommermarkedet
  Den anden weekend i september holder Gjerndrup friskole omegnens hyggeligste marked med boder, sang og god mad.
 • Arrangementer ved højtider
  Motionsdag, lysfest, lucia, juleklippedag og juleafslutning (eventuelt tilføj flere)

Læs mere om skolens trationer her.

 

Vi vægter samarbejdet med hjemmet meget højt

Intet er så værdifuldt som et respektfuldt, ærligt og oprigtigt samarbejde med hjemmet. Vi lærere får lov til at tage vare på det dyrebareste en familie har: deres barn/børn. Med stor respekt for det fælles arbejde vi siger ja til, når et barn optages og meldes ind på Gjerndrup Friskole, går vi til skole/hjemsamtalerne. Vi gør vores bedste for at beskrive barnet i forhold til dets udvikling, udfordringer og dets potentialer. I samarbejde med forældre belyser vi barnets aktuelle situation og fortæller, hvor vi ser muligheder for at udvikle og udvide barnets kompetencer.

 

Forældremøder

To gange årligt indkaldes til forældremøder i klasserne. Da vi praktiserer 2 lærere klasseledelse, vil de to forældremøder altid foregå sammen med naboklassen, således begge klasselærere kan fortælle om deres fælles arbejde med de to årgange. Vi forventer at forældrene, en eller begge, deltager i møderne og at man bidrager til at udvikle fællesskabet i klasserne.

Ved disse forældremøder vil der typisk blive talt om “klasseting”, mens skole/hjem samtalerne drejer sig om det enkelte barn. Det er også på forældremøderne, der aftales klassearrangementer, nyvalg af forældreråd og orienteres om arrangementer, der skal være eller har været for klassen.

Vi prioriterer højt at holde levende og beskrivende forældremøder, der kan give de forældre, der ikke har mulighed for at komme og deltage på en hverdag i klassen, et indblik i hvor klassen er, fagligt og socialt og hvilke nye tiltag der er undervejs.

Vi lytter naturligvis også til forældrenes tanker, ideer og bekymringer og prøver i samarbejde at nå frem til gode løsninger, der videreudvikler det enkelte barn og klassen som helhed.

Vi anser det som vigtigt at forældrene medvirker til at skabe fællesskaber i klassen og ikke blot tænker på smalle venskaber for deres eget barn.

 

Forældreråd i klasserne

I hver klasse vælges der hvert år nye medlemmer af Forældrerådet. Forældrerådet sørger for at arrangere 1 – 2 klassearrangementer/ture.

Disse arrangementer er at stor betydning for klassens samlede sociale velbefindende. Når også forældrene arbejder sammen om sociale ting for hele kassen, styrkes klassens sociale sammenhold og dermed den enkeltes elevs trivsel. Gjerndrup Friskole forventer at forældrene i alle klasser deltager aktivt i det forældrerådet arrangerer.

Her finder I et oplæg til at etablere forældrerådet i jeres barns klasse.

 

Det siger forældrene om Gjerndrup Friskole

Forældre til to børn på skolen:
Vi har bevidst valgt en mindre skole. Vi sætter stor pris på de mindre klasser, hvor vi oplever en positiv og god stemning. Vores børn er glade for skolen og for lærerne. De oplever nærvær og tryghed og de trives også godt socialt. Der er et godt sammenhold på skolen, alle kender alle. Det er dejligt, at der bliver lagt stor vægt på morgensang, fortælling og traditioner.
Vi har positive erfaringer med emneuger og undervisning, som foregår på tværs af klasserne.
Der bliver hurtigt taget dialog med børnene om de småting, der sker i hverdagen. På forældremøderne møder vi engagerede lærere. Vi oplever at skolen og lærerne arbejder på at give børnene en god skoledag.
Vores børn har haft rigtig mange gode oplevelser og vi er sikre på, at det vil de også få i fremtiden.

 

En forældre skriver:
En dejlig oplevelse, som er værd at dele. Vores søn i 1. klasse falder i dag ned fra skibet og pådrager sig en kraftig forstuvning. Da han sidder grædende i lægehuset, siger han pludselig: «Selvom jeg er rigtig ked af det og har meget ondt, er dette faktisk en af de bedste dage i mit liv. Da jeg faldt og slog mig, var der så mange der kom og trøstede mig og hjalp mig og det gjorde mig så glad indeni»
Det er netop det vores friskole kan. Hvor er vi heldige og hvor har vi nogle dejlige børn, der præges at et fantastisk værdigrundlag på Gjerndrup friskole. Tak for det