På Gjerndrup Friskole vægter vi faglig koncentration og fordybelse. Vi vil gerne at eleverne oplever en sammenhæng mellem forskellige fag og at de bliver fortrolige med anvendelsen af de enkelte fag som en del af en helhed. Det skal give praktisk mening, at lære de forskellige fag, som eleverne har i løbet af deres skolegang.

Derfor har vi i år besluttet at hver fredag hedder fag-fredag. Dagens indhold skifter fra uge til uge, hvor man har mulighed for at fordybe sig sammen med en lærer hele dagen.

Vi arbejder med 3 teams: yngste, mellemste og ældsteteam. Klasserne vil så længe de er i samme team, have den samme klasselærer, dvs. man kan forvente at der er klasselærerskift hver 3. år. Dog har vores førskolebørn, Frøsnapperne, deres egen lærer i et år, derefter overgår de til yngsteteamet. Vi forbeholder os naturligvis ret til ændringer, hvis det bliver nødvendigt.

Hvis man vil vide mere om vores skemastruktur og indholdet af det, er man altid velkommen til at kontakte skolen.