Gjerndrup Friskoles værdier

 

Gjerndrup Friskole er startet den 10.august 1990. Skolen startede med at leje den nedlagte folkeskole af kommunen. Ved skolestart var der 32 elever. Allerede tre år efter køber Gjerndrup Friskole bygningerne af Brørup kommune.

Efter 10 års virke havde Friskolen 69 elever og i dag er vi 142 elever fra bh. klasse – 8.klasse. Gjerndrup Friskole er en karakter- og prøvefri Friskole.

 

Skolens formål

Gjerndrup Friskoles formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund, som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på grundlag af Grundtvigs og Kolds skoletanker og således

– at det enkelte barn på skolen føler sig trygt og respekteret som det menneske det er

– at næstekærlighed og fællesskab er en naturlig del af børnenes hverdag

– at børnene som helhed oplever tilegnelse af viden som både spændende og relevant, hvorved de opnår et højt vidensniveau

– at børnenes skolegang hviler på et grundlag af dansk kultur, som har rod i det kristne livssyn

 

Målsætning og værdigrundlag

Skolen opgave er at være med til at udvikle ”det hele menneske”. Ud fra dette menneskesyn vægter vi den faglige og den alsidige personlige udvikling lige højt.

Det er altså ikke nok, at lære eleverne solide faglige kundskaber. Skolens opgave er i lige så høj grad at lære eleverne udfoldelse, aktivitet, kreativitet, dans, sang, glæde, hensyntagen og respekt for hinanden.

Udover at undervise efter ministeriets gældende regler, vægter vi, at alle elever undervises i billedkunst, musik og engelsk fra børnehaveklassen til 9.klasse. Eleverne undervises ligeledes i tysk fra 5.klasse.

Ved den daglige morgensamling er sangen, fadervor, fortællingen og de fælles oplevelser skolens samlingspunkt, der styrker nærværet og respekten for fællesskabet og den enkelte.

Ovenstående lever vi op til

– via lærernes indlevelse, smittende og ærlige engagement

– ved at møde barnet hvor det er

– ved at finde styrkesider og det gode i barnet

– ved at lade fortællingen være et bærende element i al undervisningen, hvilket gør indlæringen levende og tilgængelig.

 

”Når vi lægger drænrør i jorden, sætter vi mærkepæle, for at vi kan finde dem, når de skal ses efter. Sådan er det også med døde kundskaber, som kun har ærinde i hovedet.”

”Men sår vi korn, så behøver vi ikke at sætte mærkepæle; det kommer jo op, det der er levende, det gror. Således er det med alle de ord, som er ånd. De går til hjertet; de synker ned i sjælen og gror!”