Vi er alle unikke

 

tilpasset billede

 

Vi oplever at hvert eneste menneske er unikt og besidder kompetencer og ressourcer, som vi som lærere og pædagoger gør vores bedste for at se, udvikle og udfordre. Det er vigtigt for os at hvert barn bliver set og mødt, som det individ, det er og at vi – i fællesskab med hjemmet – skaber optimale læringsbetingelser for hver enkelt barn.

Vi vægter højt at møde barnet med respekt og anerkendelse og arbejder på – gennem et tæt skole-hjem samarbejde –  at barnet/eleven hele sit skolegang vil opleve sig set og værdsat i fællesskabet.