Optagelse af nye børn i skole eller børnehave:

 

Kom og mød børn og voksne på Gjerndrup Friskole ved et uforpligtende besøg, hvor du kan få en snak med vores skoleleder, Sigbjørn Sørensen eller med børnehavens leder Joan Vendelbo eller medarbejdere.

Book et besøg på skolen på kontor@gjerndrupfriskole.dk, eller ring på tlf. 75384402. Her kan du også opskrive dit barn på venteliste, I bliver kontaktet året inden skolestart.

Vore klasser er små og ikke større end 20 elever – læs om vore optagelseskriterier nederst på denne side

Skoletilmelding: Udfyld tilmeldingsformular her

Børnehavetilmelding: Udfyld tilmeldingsformular her

 

 

Skoleskift til Gjerndrup Friskole

Hvis I ønsker at jeres barn skal skifte til Gjerndrup Friskole, eller høre mere, kan I kontakte skolelederen og aftale et møde. På mødet vil skolelederen fortælle jer om vores skole og spørge ind til jeres bevæggrunde for et skoleskifte for jeres barn.

Hvis I fortsat er interesserede, og hvis skolelederen ser en mulighed for et kommende samarbejde, aftales endnu et møde, hvor I – denne gang sammen med jeres barn – mødes med barnets eventuelle kommende klasselærer(e).

Efter dette møde vurderer vi om jeres barn passer ind i den klasse, I søger optagelse i, og om Gjerndrup Friskole er den rigtige skole for jer og jeres barn. Herefter kontaktes I indenfor et aftalt tidsrum, og hvis begge parter samtykker i at indgå et fremtidigt samarbejde, er jeres barn optaget på Gjerndrup Friskole.

Det er vigtigt for os at værne om den faglige og sociale trivsel i klasserne, og det er ud fra disse parametre, vi vurderer kommende elever.

Find link til tilmeldingsformular her

Kontrakt_og_samtýkkeerklæring

Den afgivende skole skal bruge dit samtykke til deling af dit barns oplysninger – find samtykkeerklæring til udfyldelse vedr. skoler i Vejen Kommune:

samtykkeerklaering-indhentelse-af-oplysninger-Vejen Kommune

Ovenstående procedure omfatter ikke de børn, der indskrives før skolestart eller de børn, der optages i vores førskoleordning. Ønsker I jeres barn indmeldt eller skrevet på venteliste inden barnet når skolealderen, skal I henvende jer til skolens kontor.

Hvis I har spørgsmål til vores optagelsesprocedure eller andre spørgsmål vedrørende optagelse på Gjerndrup Friskole, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte os.

 

Kriterier for udvælgelse af elever fra venteliste

  1. Søskende prioriteres, såfremt de er indskrevet 1. oktober to år inden skolestart
  2. Kønsfordeling
  3. Lokal forankring – tilflyttende børn i Gjerndrup har fortrinsret
  4. Børn fra Uglebo har fortrinsret, såfremt de er indskrevet 1. oktober to år inden skolestart
  5. Det er skoleleder, der på baggrund af et samlet billede vurderer, om en elev kan optages i klassen

 

Det koster kr. 1.000,- at stå på ventelisten

 

I efteråret, forud for skolestart, inviteres alle forældre på ventelisten til et fællesmøde med skoleleder, frøsnapper-ansvarlig og børnehaveklasselærer om skolestart. Bliver der ledige pladser i klassen efter dette møde, bliver de næste elever på ventelisten tilbudt en plads efter ovenstående prioriteringsprogression.