Historieundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål.

 

Historieundervisningen bestræber sig som udgangspunkt på at være kronologisk, således at der arbejdes fra oldtiden og frem til nutiden.

Desuden er det hensigten, at der løbende bliver trukket paralleller til tidligere emner, så eleverne får et mere nuanceret billede af kronologien i historien og dermed en større historisk bevidsthed.

Det historieløse menneske er det fremtidsløse menneske.

 

3. – 5. klasse – Den første historieundervisning

Historieundervisningen er primært formidlende.

Eleverne skal tilegne sig viden om forskellige historiske tidsperioder gennem eksempelvis fortælling, genfortælling, samtale, praktiske aktiviteter, fremlæggelser og gruppearbejde.

Historieundervisningen drejer sig primært om Danmarkshistorien.

 

6. – 8. klasse – Den fortsatte historieundervisning

Historieundervisningen er primært undersøgende. Eleverne skal således tilegne sig viden om forskellige historiske tidsperioder gennem begyndende selvstændigt arbejde.Eleverne skal blandt andet selv opsøge viden og arbejdet bestræber sig på, at eleverne tilegner sig kundskaber, der gør dem i stand til at forholde sig kildekritisk til materialet.

Historieundervisningen har hovedvægt på Danmarkshistorien og trækker paralleller til verdenshistorien.

 

9. klasse – Den afsluttende historieundervisning

Historieundervisningen er primært projektorienteret. Eleverne er deltagende i forhold til valg af indhold og metode.