Fysik/kemi- og biologiundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål for fysik/kemi og for biologi.

 

Desuden lægges der på Gjerndrup Friskole vægt på:

  • At kombinere disse fag og dermed give eleverne indsigt i sammen hæng mellem teori og praksis.
  • At eleverne i disse fag gøres opmærksom på daglig brug af viden fra disse fag.
  • At eleverne lærer at tage stilling til forskning og brug af denne.
  • At eleverne gøres nysgerrige på verden omkring dem.
  • At eleverne får lyst til at gå videre for at få yderligere viden.

 

Disse mål vil vi på Gjerndrup Friskole prøve at nå ved:

  • At man er parat til at tage emner op, der er aktuelle i tiden.
  • At man hele tiden holder sig ajour med sidste nye viden på områderne.