Vi interesserer os for dit barns udvikling

 

Som prøve og karakterfri skole er det et stort ansvar altid at evaluere elevernes standpunkt og udvikling og det er noget vi tager meget alvorligt i vores hverdag.

I indskolingen forestages LUS (LæseUdviklingsSkema) som vurderingsgrundlag for læseniveauet og eleverne inddeles derefter i små læsegrupper.

Desuden ordblindetestes de elever vi – i samarbejde med forældrene – vurderer skal have ekstra hjælp og muligvis IT-rygsæk. Dette arbejde foretages af vores læsevejleder.

Vi benytter os af anerkendte tests og foretager dem forud for skolehjemsamtalerne, således at resultatet ” er friskt” og kan danne grundlag for en konstruktiv samtale om barnets udvikling.

Foruden dette samarbejder vi med PPR, og inddrager gerne skolepsykologen, når vi er i tvivl om hvad vi kan gøre og hvilken vej det er bedst at gå med et barns videre udvikling. Samarbejdet med PPR kan også bunde i bekymringer for barnets ve og vel i social og personlig henseende.